POLITIKA PRIVATNOSTI

About image

Hvala što ste posetili naš internet sajt „www.novadefense.eu“. Ova Politika privatnosti objašnjava kako se bavimo vašim podacima i kako ih tretiramo kada posetite našu veb prezentaciju www.novadefense.eu ili pridružene stranice (u daljem tekstu: „Sajt“) ili kada koristite usluge koje pružamo (u daljem tekstu: „Usluge“).

Vaša privatnost nam je izuzetno važna. Nova Defense čuva privatnost svih posetilaca ovog Sajta i štiti lične podatke posetilaca Sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

Svrha politike privatnosti

Ova Politika privatnosti objašnjava pristup prema bilo kojoj informaciji koju sakupljamo od vas ili koju smo pribavili o vama od treće strane, kao i svrhu za koju obrađujemo vaše lične informacije. Takođe, ona jasno definiše vaša prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka.

Informacije koje dobijamo od Vas

U načelu možete posetiti ovaj internet sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naš server registruje imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca internet sajta. Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o Vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime i e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

Ova Politika privatnosti će vas obavestiti o vrsti vaših ličnih podataka koje obrađujemo i kako možete zatražiti da obrišemo, ažuriramo, prenesemo i/ili vam pružimo pristup istima.

Ko smo mi i šta radimo

Kompanija Nova Defense je kompanija registrovana u Srbiji kao kompanija koja ima zadatak da pruža ekspertsku pomoć firmama koje imaju problema sa sigurnošću u IT domenu, kao i da nadzire internet saobraćaj klijentskih firmi kako bi predupredila napada na informacione sisteme klijenata.

Kako nas kontaktirati

Ako imate bilo kakva pitanja o ovoj Politici privatnosti ili želite da ostvarite svoja prava navedena u ovoj Politici privatnosti, molimo vas da nas kontaktirate pute m e-pošte na office@novadefense.eu

Koje lične podatke sakupljamo

Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, i e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili. Naš primarni cilj prikupljanja vaših ličnih podataka je da nam pomognete da: poboljšamo, razvijamo i plasiramo nove Usluge izvršavamo vaše zahteve koje ste podneli na našem Sajtu ili u vezi sa našim uslugama

Kako koristimo vaše lične podatke

Vaše podatke možemo koristiti isključivo za sledeće svrhe: - Izvršavanje usluga

Sakupljamo i održavamo lične podatke koje ste nam dobrovoljno dali tokom vaše upotrebe Sajta, kako biste nam omogućili da izvršavamo Usluge. U slučaju kada od Vas zatražimo druge lične informacije, kao što su Vaše ime i e-mail adresa, tražićemo Vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), obavestiti Vas o procesu prikupljanja informacija i o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam Vi date ili do kojih dođemo putem ovog internet sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na Vaša pitanja i/ili za pružanje i poboljšanje naših usluga. U slučaju da se predomislite i ne želite da Vas kontaktiramo u budućnosti, molimo Vas da nas o tome obavestite.

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Koji je naš zakonski osnov za korišćenje ili obradu vaših ličnih podataka

Neophodno je da koristimo vaše lične informacije u našem legitimnom interesu na takav način koji nam omogućava da Vam pružimo Usluge na najbolji način koji je moguć.

Čuvanje i otkrivanje informacija

Mi smo posvećeni održavanju bezbednosti ličnih informacija koje nam pružite i primenili smo odgovarajuće politike bezbednosti informacija, pravila i tehničke mere za zaštitu ličnih informacija koje imamo pod našom kontrolom od neovlašćenog pristupa, nepravilne upotrebe ili otkrivanja, neovlašćene izmene i protivpravnog uništavanja ili slučajnog gubitka.

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje.

Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Upotreba kolačića i sličnih tehnologija

Kao i većina sajtova na internetu, i naš Sajt koristi tzv. “kolačiće” (u nastavku Cookie). Cookie-ji su mali tekstualni fajlovi koje Vaš Internet pregledač (u nastavku browser) čuva na Vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Cookie. Korišćenje Cookie-ja je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Cookie-je.

Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Cookie-jima. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg browser-a. Na našem sajtu koristimo Cookie-je isključivo kako bismo Vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa njim, kao i za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu

Koliko dugo držimo vaše lične informacije?

Zadržavamo relevantne lične podatke posetilaca sajta najmanje tri godine od datuma naše poslednje interakcije sa vama i u skladu sa našim obavezama prema EU Opštoj regulativi o zaštiti podataka ili sličnim zakonima širom sveta ili duže ako od nas se traži da to uradimo u skladu sa našim regulatornim obavezama ili profesionalnim obavezama. U slučajevima da to zatražite, da je moguće i da postoji zakonski osnov, obrisaćemo podatke o vama i ranije.

Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje imamo o vama su sledeća: - Pravo pristupa

Ukoliko nam pošaljete upit, mi ćemo vas obavestiti da li obrađujemo vaše lične podatke i ako postoji takav zahtev, izdaćemo vam kopiju tih ličnih podataka (zajedno sa određenim drugim detaljima) u razumnom vremenskom roku. Ako vam trebaju dodatne kopije, možda ćemo morati da naplatimo razumnu naknadu. - Pravo na ispravku

Ako su lične informacije koje imamo o vama netačne ili nepotpune, imate pravo da tražite ispravku.

Možete od nas zahtevati da obrišemo ili uklonimo vaše lične podatke ili ako povučete vašu saglasnost (gde je to moguće). - Pravo da ograničite obradu

Možete tražiti da obustavimo procesiranje vaših ličnih podataka ukoliko se protivite takvoj obradi. - Pravo na prenosivost podataka

U određenim okolnostima imate pravo da zahtevate da vam dostavimo lične informacije koje ste nam dali (u strukturiranom, obično korišćenom i mašinski čitljivom formatu) i da ga ponovo koristite na drugim mestima ili da zamolite da iste prenesemo trećoj strani po vašem izboru.

Možete od nas zahtevati da prekinemo obradu vaših ličnih podataka, a mi ćemo to učiniti ako se oslanjamo na sopstvene legitimne interese za obradu vaših ličnih podataka, osim ako ne možemo pokazati ubedljivu pravnu osnovu za obradu; ili obrađujemo vaše lične podate za potrebe direktnog marketinga.

Ako se oslonimo na vašu saglasnost (ili eksplicitnu saglasnost) kao našu pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka, imate pravo da povučete tu saglasnost u bilo kom trenutku. - Pravo da podnesete žalbu nadležnom organu

Ukoliko ste zabrinuti u vezi sa bilo kojim aspektom naših postupaka vezanih za privatnost, uključujući način kojim smo rukovali vašim ličnim podacima, možete ga prijaviti nadležnom nadzornom organu. - Promene politike privatnosti

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća u danu njenog objavljivanja na ovoj stranici sajta.

Obaveštenja o promenama ne šaljemo. Činom korišćenja ovog sajta Vi dajete saglasnost sa svim odredbama ove Politike privatnosti i Uslovima korišćenja sajta i njegovog sadržaja. - Završne odredbe

U Vašem je interesu da ovu Politiku privatnosti pročitate prilikom pristupa sajtu, kako biste se upoznali sa eventualnim izmenama.

Ukoliko sajt koristite nakon objave izmena u našoj Politici privatnosti, smatraćemo da ste sa njima upoznati i da ih u potpunosti prihvatate.