Bezbednost je naš posao

About image

U “Nova defense”, jedinici za kibernetičku bezbednost Orion telekoma, verujemo da je bezbedan internet moguć. Mi pružamo podršku korisnicima kroz inovativna rešenja, koristeći znanje i iskustvo ostalih sigurnosnih operativnih centara i partnera širom sveta. U saradnji sa njima, radimo na kreiranju bezbednijeg okruženja za sve naše korisnike.

Našim korisnicima pružamo usluge detekcije i analize pretnji, usluge ranog upozorenja i uočavanja pretnji, monitoring mreže 24/7, kreiranje i upravljanje sigurnim mrežama, bavimo se i digitalnom forenzikom, testiranjem ranjivosti sistema, simulacije napada i nizom dodatnih usluga, a sve u cilju kreiranja bezbednog digitalnog okruženja za naše korisnike.