Nova Defense upisana u registar CERT organizacija cover image

Nova Defense upisana u registar CERT organizacija

• July 5, 2019

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije je 5. jula 2019. godine donela rešenje o upisu Nova Defense u registar posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima.

Nova Defense je time ušla u mrežu CERT-ova na nacionalnom nivou sa ciljem koordinacije prevencije i zaštite od bezbednosnih rizika i razmeni informacija sa drugim organizacijama.