Nova Defense na Cyber Security konferenciji u Podgorici cover image

Nova Defense na Cyber Security konferenciji u Podgorici

• May 18, 2019

Druga regionalna Cyber Security konferencija održana je 17. maja 2019. godine, u koorganizaciji Vision Event-a i NVO Secure, pod pokroviteljstvom Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Cilj Cyber Security konferencije je pružanje uvida u uspostavljanje, održavanje i unapređenje informacione bezbednosti, zaštite od hibridnih pretnji na nacionalnom nivou, kao i zaštite kritične infrastrukture u kompanijama i institucijama, kroz informisanje i edukaciju o načinima prevencije, otkrivanja, odbrane, kao i saniranja posledica od sajber napada.

Centralna tema konferencije bila je “Jačanje nacionalne sajber bezbednosti u kontekstu suprotstavljanja hibridnim pretnjama na bazi uspostavljenih standarda NATO i EU na globalnom nivou".

Druga regionalna Cyber Security konferencija je okupila oko 150 učesnika iz Crne Gore, regiona i Evrope. Učesnici konferencije su bili direktori i rukovodioci institucija i organizacija, uključujući i ICT odseke, ljudi zaduženi za sajber bezbednost u korporacijama, Vladi i njenim institucijama; ministarstva, međunarodne organizacije, misije, ambasade, finansijske institucije (banke, osiguravajuća društva) telekomunikacione, revizorske i IT kompanije, kao i drugi učesnici čije poslovanje zahteva sigurnost podataka.