IDC samit Učešće na panelu SOCaaS cover image

IDC samit Učešće na panelu SOCaaS

• April 10, 2019

Na regionalnog konferenciji IDC Adriatic Security Summit direktor operacija Orion telekoma Sergej Petković Santos Carvalho učestvovao je na panelu čija je tema bila sigurnosno operativni centar kao usluga. Orion telekom je u 2018. godini pokrenuo sigurnosno-operativni centar sa ciljem zaštite svoje infrastrukture. Rađen po najvišim standardima, SOC od početka 2019. godine, nudi usluge zaštite od kibernetičkih pretnji i drugim pravnim licima. Na panelu se razgovaralo da li je region spreman za usluge koje jedan sigurnosni operativni centar može da pruži, kako izgleda jedan SOC i da li smo svesni bezbednosnih slabosti u našem svakodnevnom okruženju.